Αναβολή εκτέλεσης εργασιών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλιάρτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                   Αλίαρτος, 10-7-2019

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν ΑΚ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναβολή εκτέλεσης εργασιών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλιάρτου

Σε συνέχεια της από 8/7/2019 ανακοίνωσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σχετικά με τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλιάρτου, σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση από την αρμόδια κοινοπραξία δεν θα εκτελεστούν οι εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο 9/7/2019 έως 11/7/2019.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση από την κοινοπραξία  σχετικά με το χρόνο εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών.
Γραφείο Ενημέρωσης
Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων