Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Αλίαρτος, 11-1-2021

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμωνγια την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2020-2021).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (depoanal@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου, Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου Κτήριο Ριζόμυλος T.K. 32001 Αλίαρτος, απευθύνοντάς την στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλιάρτου, υπόψη κου Σελιανίτη Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 2268350218).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει Τετάρτη 13/01/2021 και λήγει την Παρασκευή 22/01/2021. 

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Έντυπο αίτησης συμμετοχής