Δημαιρεσίες στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ENHΜΕΡΩΣΗΣ                                                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

Δημαιρεσίες στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης, την Κυριακή 8-9-2019 ,η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων, κατά την οποία εκλέχτηκαν το Προεδρείο του Σώματος, καθώς και τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την περίοδο 2019-2021.

Εκλέχτηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου:  

Πρόεδρος ο κος Γιανακόπουλος Γεώργιος, (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αντιπρόεδρος ο κος Καρανάσος Αλέξανδρος  ( Πρώτα ο Δημότης)

Γραμματέας ο κος Σιαμανδούρας Γεώργιος, (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αιρετά Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά:

Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών) 

Γιαννακόπουλος Γεώργιος  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αραπίτσας Γεώργιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Νιάρος Γεώργιος        ( Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά: 

Γκιζιώτη Κωνσταντίνα (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μπαμπούλας Λουκάς (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Γεωργίου Άννα ( Πρώτα ο Δημότης)

Σταμούλης Αναστάσιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Αιρετά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά:

Κολοβός Γεώργιος (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αποστόλου Λουκάς (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μπουζίκας Κων/νος ( Πρώτα ο Δημότης)

Παπαθανασίου Αθανάσιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά:

Ραχούτης Ιωάννης (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Κουτρομάνου Δήμητρα (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μαλέσης Φώτιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Πικάση Ασημίνα ( Πρώτα ο Δημότης)

Και στις δύο Επιτροπές Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ενώ τα υπόλοιπα δύο μέλη, για την κάθε μία , είναι Αντιδήμαρχοι που διορίζονται από τον Δήμαρχο.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων