Δημοσίευση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έγκριση της ΣΜΠΕ του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                                              Αλίαρτος, 21/2/2018

Γραφείο Ενημέρωσης

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσίευσης ΚΥΑ που αφορά την έγκριση ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Θεσπιέων

Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3668/12-2-2018 ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση της εγκεκριμένης μελέτης ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Θεσπιών θα βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος)

 

Σχετικά Αρχεία:

ΚΥΑ «Έκγριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας