Διαγωνισμός Υπηρεσιών

2019

 • 21.01.2018: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019″
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

2018

 • 14.02.2018: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018″
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

2017

  • 14.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
  • 07.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκληση – τεχνική έκθεση)
  • 07.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • 31.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
  • 25.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ»
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 18.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

2016

 • 25.01.2016: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 14.05.2015: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥΘΕΣΠΙEΩΝ»

Διαβάστε αναλυτικά εδώ