Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 014)

14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 014)”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 5/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 11:00

           Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

  •   Διαβάστε την περίληψη εδώ