Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 008)

14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 008)”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 έως 13:30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 05/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 11:30 έως 13:30

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

Διαβάστε την περίληψη εδώ