Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων από το Δημοτικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε επιτυχώς στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του “Συμφώνου των Δημάρχων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                   Αλίαρτος, 21 – 09 – 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Εγκρίθηκε το ΣΔΑΕ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων από το Δημοτικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε επιτυχώς στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων»

 

seapΕίναι γνωστό ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», τη μεγάλη αυτοδιοικητική οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θέσει σημαντικούς περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τις περιοχές των μελών του, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες για την συμμετοχή των μελών του, που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πρέπει να πληρούν ορισμένες, αυστηρές πολλές φορές, προϋποθέσεις.
Ένας από τους βασικότερους κανόνες είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τα επόμενα χρόνια, στο οποίο περιγράφονται οι δράσεις και τα έργα ενεργειακής βιωσιμότητας που θα πραγματοποιήσει η τοπική κοινωνία και ο Δήμος, προκειμένου να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που προβλέπονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
Έτσι εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή κοινότητα του «Συμφώνου των Δημάρχων», ο Δήμος υπέβαλε στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), στο οποίο αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του Δήμου, ενώ περιγράφονται οι δράσεις και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και αναπτυξιακοί στόχοι.
Συγκεκριμένα το εκπονηθέν ΣΔΑΕ που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου – Θεσπιέων στις (14/9/2015) προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θα επιφέρουν μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 21% και αφορούν τα δημοτικά κτίρια, το δημοτικό φωτισμό, τον αγροτικό τομέα, τον οικιακό και τριτογενή τομέα, τις μεταφορές (δημοτικά οχήματα, δημόσιες μεταφορές, ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές), τις ΑΠΕ και το σχεδιασμό χρήσεων γης και την ενεργή συμμετοχή των δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας.
Η προσχώρηση του Δήμου μέσα από την υπογραφή του, στο Σύμφωνο των Δημάρχων, εξυπηρετεί δυο κυρίως λόγους: πρώτον, την δημόσια έκφραση και προώθηση συμμετοχής του Δήμου στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών του CO2, και δεύτερον, την ένταξη του σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια τοπικών αρχών, με σημαντική εμπειρία στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας. Η δικτύωση του Δήμου, μέσω του Covenant of Mayors, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του και την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η «επιλεξιμότητα» του Δήμου σε μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών με στόχο την χρηματοδότηση των δράσεων και των αναγκαίων εκείνων έργων για αν επιτευχθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου.
Η ψήφιση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αποτελεί ταυτόχρονα μια δέσμευση, αλλά και ευκαιρία για το Δήμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να προετοιμαστεί έγκαιρα για την επόμενη γενιά χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπου πλέον η στόχευση τους θα είναι στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι ένας από τους εννέα δήμους στην Ελλάδα που υποστηρίζεται και επωφελείται από τον Επικεφαλή Εθνικό Συντονιστή Εταίρου του Συμφώνου των Δημάρχων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία: