Επιστολή του Δημάρχου στο Διοικητή της 5ης Υ.Πε. για ελλείψεις του Κ.Υ. Αλιάρτου