Ευχαριστήρια επιστολή για το «3ο ALL STAR GAME ESKASE 2020»