Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                              Αλίαρτος, 1-4-2020

Γραφείο Ενημέρωσης 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943/Β/20-3-2020), για το χρονικό διάστημα από 03/4 έως και 30/4/2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών με τους εξής περιορισμούς:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
  2. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Με την ίδια Απόφαση γίνεται σαφές ότι παραμένει το απαγορευτικό πώλησης άλλων ειδών στις λαϊκές (π.χ. ρούχα), εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

Οι υπεύθυνοι των λαϊκών αγορών καλούνται να εφαρμόζουν πιστά τους ανωτέρω περιορισμούς.

  1. Να ενημερώνουν έγκαιρα το Δήμο για τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες), έτσι ώστε να γίνεται δημοσιοποίηση των πωλητών που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά.
  2. Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω περιορισμοί ο Δήμος θα επιβάλει τα ανάλογα πρόστιμα και τις αντίστοιχες κυρώσεις .

  1. Οι δημότες μας που θα επισκεφτούν την λαϊκή αγορά οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίσθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πωλητές των λαϊκών αγορών να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Καραστέργιος Παναγιώτης: 22683-50215

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος  Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει ότι οι  πωλητές λαϊκής αγοράς  που θα συμμετάσχουν στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Αλιάρτου την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 θα είναι οι παρακάτω:

 

 

 

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 θα είναι οι παρακάτω πωλητές:

 

 

 

 

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 θα είναι οι παρακάτω πωλητές: