Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (1)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 03-4-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 υπ’αριθμ. 6612/06-11-2018 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 05/4/2019 έως 15/4/2019.
Σχετικά αρχεία: