Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή Λαϊκής Αγοράς, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στην Αλίαρτο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                          Αλίαρτος, 19-11-2020

Γραφείο Ενημέρωσης 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή Λαϊκής Αγοράς, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στην Αλίαρτο 

Λόγω εργασιών ύδρευσης που εκτελούνται από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, σας γνωρίζουμε ότι μεταφέρεται προσωρινά, για διάστημα δύο εβδομάδων, στο παράλληλο δρόμο αυτής. Την Παρασκευή 20-11-2020, συμμετέχουν οι εξής: