Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έτος 2017

6η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21/07/2017 (Ημ. ανάρτησης: 27.07.2017)

5η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12/07/2017 (Ημ. ανάρτησης: 07.07.2017)

4η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14/06/2017 (Ημ. ανάρτησης: 09.06.2017)

3η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21/04/2017 (Ημ. ανάρτησης: 12.04.2017)

2η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29/03/2017 (Ημ. ανάρτησης: 04.04.2017)

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής προηγούμενων ετών

Έτος 2016

Έτος 2015