Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έτος 2016

6η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21/04/2016 (Ημ. ανάρτησης: 12.04.2016)

Έτος 2015

15η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28/09/2015 (Ημ. ανάρτησης: 21.09.2015)

14η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21/09/2015 (Ημ. ανάρτησης: 17.09.2015)

13η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04/09/2015 (Ημ. ανάρτησης: 31.08.2015)

12η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28/08/2015 (Ημ. ανάρτησης: 24.08.2015)

11η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24/07/2015 (Ημ. ανάρτησης: 21.07.2015)

10η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16/06/2015 (Ημ. ανάρτησης: 08.07.2015)

9η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28/06/2015 (Ημ. ανάρτησης: 23.06.2015)

8η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08/06/2015 (Ημ. ανάρτησης: 04.06.2015)

7η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19/05/2015 (Ημ. ανάρτησης: 13.05.2015)

6η συνεδρίαση:Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04/05/2015 (Ημ. ανάρτησης: 30.04.2015)

5η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27/04/2015 (Ημ. ανάρτησης: 23.04.2015)

4η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24/03/2015 (Ημ. ανάρτησης: 20.03.2015)

3η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13/02/2015 (Ημ. ανάρτησης: 09.02.2015)

2η συνεδρίαση:Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 20/01/2015 (Ημ. ανάρτησης: 20.01.2015)

1η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12/01/2015 (Ημ. ανάρτησης: 07.01.2015)