Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έτος 2017

22η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.08.2017 (Ημ. ανάρτησης: 18.08.2017)

22η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.07.2017 (Ημ. ανάρτησης: 26.07.2017)

21η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14.07.2017 (Ημ. ανάρτησης: 10.07.2017)

19η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.06.2017 (Ημ. ανάρτησης: 22.06.2017)

18η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 09.06.2017 (Ημ. ανάρτησης: 01.06.2017)

17η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.05.2017 (Ημ. ανάρτησης: 26.05.2017)

16η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 22.05.2017 (Ημ. ανάρτησης: 18.05.2017)

15η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.05.2017 (Ημ. ανάρτησης: 04.05.2017)

14η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.04.2017 (Ημ. ανάρτησης: 24.04.2017)

13η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.04.2017 (Ημ. ανάρτησης: 13.04.2017)

12η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.04.2017 (Ημ. ανάρτησης: 06.04.2017)

11η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.03.2017 (Ημ. ανάρτησης: 27.03.2017)

10η συνεδρίαση: Πρόσκληση για συνεδρίαση του σώματος στις 27.03.2017 (Ημ. ανάρτησης: 27.03.2017)

8η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.03.2017 (Ημ. ανάρτησης: 20.03.2017)

7η συνεδρίαση: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 06.03.2017 (Ημ. ανάρτησης: 05.03.2017)

6η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.02.2017 (Ημ. ανάρτησης: 23.02.2017)

5η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 20.02.2017 (Ημ. ανάρτησης: 16.02.2017)

4η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.02.2017 (Ημ. ανάρτησης: 06.02.2017)

3η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.01.2017 (Ημ. ανάρτησης: 23.01.2017)

2η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.01.2017 (Ημ. ανάρτησης: 19.01.2017)

1η συνεδρίαση: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.01.2017 (Ημ. ανάρτησης: 13.01.2017)

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής προηγούμενων ετών

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015