Προσωρινά αποτελέσματα για τις αιτήσεις εγγραφών & επανεγγραφών στο βρεφονηπιακό σταθμό και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 26.06.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προσωρινά αποτελέσματα για τις αιτήσεις εγγραφών & επανεγγραφών στο βρεφονηπιακό σταθμό και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των πινάκων αξιολόγησης και μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στο Βρεφονηπιακό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Οι ενστάσεις επί των παραπάνω αιτήσεων θα υποβληθούν από 29.06.2020 έως 10.07.2020 στη Γραμματεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχείο), σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της ένστασης και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27.07.2020.

Σημειώνεται ότι, τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου : 22680-23110

Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου: 22680-22430

Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου: 22620-67200

Δημοτικό Κατάστημα Αλιάρτου: 22683-50235

Λίστες Μοριοδότησης

Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου

Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου

Έντυπο Ένστασης