Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στο Νομό Βοιωτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                             Αλίαρτος, 11/01/2021

Γραφείο Ενημέρωσης 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στο Νομό Βοιωτίας 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 39/Β/11-1-2021, επιβάλλονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της επικράτειας του Ν. Βοιωτίας, στα πλαίσια των μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού, από την  Τρίτη 11/01/2021 και ώρα 6:00 πμ, έως τη Δευτέρα  18/01/2021.

Υπενθυμίζουμε στους δημότες μας ότι η Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, βρίσκεται ήδη σε παρόμοιο καθεστώς, από την ΤΕΤΑΡΤΗ 6/01/2021 και η μόνη  διαφοροποίηση έγκειται στο ότι οποίοι περιορισμοί υπήρχαν στη μετακίνηση εκτός Δήμου, ισχύουν πλέον για τη μετακίνηση εκτός Νομού.

Επομένως λοιπόν συνοπτικά οι κυριότερες διαφορές που υπάρχουν, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα συνοψίζονται στα εξής:

  • ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αντί 21:00 μ.μ. έως 5:00 π.μ., σε 18:00 μ.μ. έως 5:00 π.μ.
  • Τα καταστήματα τροφίμων παραμένουν ανοιχτά μέχρι 17.30 μ.μ.
  • Αναστολή λειτουργίας ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  και ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  • Από τις 18:00΄ έως τις 05:00΄ απαγόρευση οποιαδήποτε μετακίνησης πολιτών ΕΚΤΟΣ του ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, εξαιρουμένων των εργαζομένων ,οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους ,αλλά και άλλων ειδικότερων περιπτώσεων που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α..

Τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, πλέον, για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ αναδεικνύουν εκ νέου τη ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ, που την εκφράσαμε στην περίπτωση του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, αλλά και την ανησυχία των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και των ΓΟΝΕΩΝ για το άνοιγμα των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκτιμούμε πως τα επιχειρήματα που αντιπαρατέθηκαν δεν κατάφεραν να πείσουν, ώστε να αμβλυνθούν οι φόβοι για μεγαλύτερη διασπορά και επαναφέρουμε το αίτημά μας για ΚΛΕΙΣΙΜΟ  τους, όσο διαρκούν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ