Πρόσκληση για την 1η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 8η Σεπτεμβρίου 2019

Αλίαρτος, 02/9/2019

Αρ. Πρωτ.: 5507

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 1η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 8 Σεπτεμβρίου 2019