Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Ιανουαρίου 2018

Αλίαρτος, 05/01/2018

Αρ. Πρωτ.: 89

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Ιανουαρίου 2018