Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 18η Ιουλίου 2019

Αλίαρτος, 11/7/2019

Αρ. Πρωτ.: 4313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 10η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 18 Ιουλίου 2019