Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018

Αλίαρτος, 10/09/2018

Αρ. Πρωτ.: 5209

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 12η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018