Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30η Σεπτεμβρίου 2019

Αλίαρτος, 23/9/2019

Αρ. Πρωτ.: 6214

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 12η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Σεπτεμβρίου 2019