Πρόσκληση για την 13η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018

Αλίαρτος, 27/09/2018

Αρ. Πρωτ.: 5764

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 13η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018