Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12η Οκτωβρίου 2020

Αλίαρτος, 08/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 6323

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12 Οκτωβρίου 2020