Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Οκτωβρίου 2018

Αλίαρτος, 11/10/2018

Αρ. Πρωτ.: 6080

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 14η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Οκτωβρίου 2018