Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Φεβρουαρίου 2018

Αλίαρτος, 08/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 882

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Φεβρουαρίου 2018