Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26η Φεβρουαρίου 2019

Αλίαρτος, 21/02/2019

Αρ. Πρωτ.: 991

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 3η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26 Φεβρουαρίου 2019