Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Μαρτίου 2018

Αλίαρτος, 12/03/2018

Αρ. Πρωτ.: 1509

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Μαρτίου 2018