Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 5η Απριλίου 2019

Αλίαρτος, 01/4/2019

Αρ. Πρωτ.: 1950

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 5η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 5 Απριλίου 2019