Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Απριλίου 2018

Αλίαρτος, 20/04/2018

Αρ. Πρωτ.: 2366

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 5η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Απριλίου 2018