Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24η Απριλίου 2019

Αλίαρτος, 19/4/2019

Αρ. Πρωτ.: 2432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 7η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24 Απριλίου 2019