Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Ιουνίου 2018

Αλίαρτος, 01/06/2018

Αρ. Πρωτ.: 3169

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 7η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Ιουνίου 2018