Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 19η Ιουνίου 2019

Αλίαρτος, 14/6/2019

Αρ. Πρωτ.: 3690

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 8η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 19 Ιουνίου 2019