Συνεργασία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ