Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των δημοτών από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων μετά την υπαγωγή στο ζώνη αυξημένου κινδύνου (Επίπεδο Β – Κόκκινο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                  Αλίαρτος, 31-10-2020

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των δημοτών από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων μετά την υπαγωγή στο ζώνη αυξημένου κινδύνου (Επίπεδο Β – Κόκκινο)

H υπαγωγή της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας και κατά συνέπεια και της περιοχής του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στη ζώνη αυξημένου κινδύνου (Επίπεδο Β – Κόκκινο) επιβάλλει την υλοποίηση εξειδικευμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID 19. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς, πέραν όλων των άλλων, και στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Ειδικότερα:

  • καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας, τόσο από τους υπαλλήλους του δήμου, όσο και από το κοινό το οποίο προσέρχεται στις δημοτικές υπηρεσίες.
  • η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και μόνον κατόπιν ραντεβού, με την απαραίτητη χρήση μάσκας και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.
  • η είσοδος του κοινού στα δημοτικά καταστήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και καταγραφή τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού.

Προκειμένου να υπάρξει περιορισμός των συναλλαγών με φυσική παρουσία στα δημοτικά καταστήματα και τις διάφορες υπηρεσίες του δήμου, εκφράζεται ισχυρή σύσταση προς τους δημότες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr) καθώς και κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους.

Συγκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της ψηφιακής πύληςhttps://reg.services.gov.gr/χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet να εκδώσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα (νομικά ισοδύναμη με την έντυπη) και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπ αριθμ. 14720/2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020):

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για τα ανήλικα παιδιά)
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα)

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω της ψηφιακής πύλης, παρακαλούνται οι δημότες, πριν από την προσέλευσή τους στο Δημοτικό Κατάστημα, να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, παρακαλούνται για την υποβολή αιτημάτων να προτιμούν την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδευόμενα από τα σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf , στη διεύθυνση grammateia@aliartos.gov.gr.
Οι δημότες, για την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22683-50211.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει όλους μας να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να δείξουμε την κοινωνική ευαισθησία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων