Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Βροχόπτωση στις 30/09/2018 (μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                Αλίαρτος, 2 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Βροχόπτωση στις 30/09/2018 (μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018)

Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών, των οποίων η φυτική παραγωγή υπέστη ζημιά από βροχόπτωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α. μέχρι και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2018

2. Ταυτότητα

3. Α.Φ.Μ.

4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας .

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

 

Συγκεκριμένα:

Για την Δ.Ε. Αλιάρτου: κα Καθήκουρη Αναστασία – Τηλ.: 22680-23918

Για την Τ.Κ. Άσκρης: κα Μαρία Άννα – Τηλ.: 22683-50218

Για τις Τ.Κ. Νεοχωρίου – Θεσπιέων – Λεονταρίου – Μαυρομματίου: κος Φροσυνός Λουκάς – Τηλ.: 22683-50214