Υπόμνημα Διαμαρτυρίας του Δημάρχου για το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στην Αλίαρτο