Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

header_banner

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis

Παραλαμβάνετε το αποτέλεσμα από την ηλεκτρονική σας θυρίδα και αν το επιθυμείτε από το επιλεγμένο ΚΕΠ.


1. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

2. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

3. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

4. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

5. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων

Η εγγραφή στον Ερμή προσφέρει στους πολίτες μία σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία που έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησής τους από την Δημόσια Διοίκηση. Με την εγγραφή του στον Ερμή, ο πολίτης αποκτά αμέσως πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες με ηλεκτρονική υποβολή που σχετίζονται με την έκδοση  βεβαιώσεων/αδειών/πιστοποιητικών, κ.α. Για τις υπηρεσίες αυτές, ο χρήστης υποβάλλει μέσω του Ερμή μια ηλεκτρονική αίτηση προς το ΚΕΠ της επιλογής του. Όταν το ΚΕΠ διεκπεραιώσει το αίτημά του, ο χρήστης μεταβαίνει στο συγκεκριμένο ΚΕΠ για να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Έχει επίσης την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης  που παρέχονται από τον Ερμή, και να λάβει on-line το αντίστοιχο παραγόμενο έγγραφο. Για να αποκτήσει δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών αυτών, απαιτείται φυσική ταυτοποίηση του πολίτη (μόνο μια φορά) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Μεταξύ των υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπεραίωση περιλαμβάνονται  η χορήγηση βεβαιώσεων πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης του Εθνικού Δημοτολογίου, χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξης γέννησης, γάμου, θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου, βεβαιώσεις από τον ΕΛΓΑ και αρκετές άλλες υπηρεσίες.

Ηλεκτρονική θυρίδα

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του θυρίδα. Στην ηλεκτρονική θυρίδα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ο χρήστης μέσω των  υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπεραίωση, τα οποία είναι προσβάσιμα από τον χρήστη για το διάστημα της ισχύος τους.
 • Έχει επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσει το ιστορικό των ηλεκτρονικών συναλλαγών του, να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων του αλλά και να λάβει άμεσα την πληροφορία για το που μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του στην Δημόσια Διοίκηση.
 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί τέλος να αποθηκεύσει το παραγόμενο έγγραφο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  σε αρχείο και να προσκομίσει το αρχείο στο ΚΕΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που ζητά το συγκεκριμένο έγγραφο. Μέσω του συγκεκριμένου αρχείου θα ελεγχθεί από τον αποδέκτη του η εγκυρότητα του εγγράφου.

Διαμόρφωση προσωπικής σελίδας

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το προφίλ του και να τροποποιήσει τον κωδικό πρόσβασής του.
 • Έχει επίσης πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα όπου έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και άλλο σχετικό περιεχόμενο του Ερμή ώστε να μπορεί στο μέλλον να το αναζητά εύκολα.

Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και να προχωρήσει στην έκδοσή τους.
 • Μπορεί επίσης να ακυρώσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά που ήδη έχει εκδώσει.
 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί τέλος να αξιοποιήσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ερμή.

Επικοινωνία

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά πρόσβαση στο forum, όπου και μπορεί να συμμετέχει στις ομάδες συζητήσεων με άλλους χρήστες.
 • Μπορεί επίσης να εγγραφεί σε κάποιο από τα ενημερωτικά δελτία και να τα λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο e-mail του.
 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τέλος την δυνατότητα να συμμετάσχει στις έρευνες και στις δημοσκοπήσεις του Ερμή, καθώς και να σχολιάζει επώνυμα το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις σελίδες του.

Οι χρήστες του ΚΕΠ (http://www.kep.gov.gr) θα χρειαστεί να εγγραφούν εκ νέου στην Εθνική Πύλη «Ερμής»  ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις προηγμένες δυνατότητες ασφαλείας που τους δίνει η πύλη.