ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Γραφείο Ενημέρωσης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, «περί  ακύρωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων λόγω άμεσου κινδύνου της Δημόσιας Υγείας», ενημερώνουμε πως ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων δεν έχει προγραμματίσει καμία εκδήλωση για αυτό το διάστημα ώστε να την ακυρώσει, στους δε συλλόγους και  πολίτες συνιστούμε την υπεύθυνη τήρηση και εφαρμογή όλων των οδηγιών και μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση του θέματος όπως υποδεικνύονται από τους αρμόδιους φορείς.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων