11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Αυγούστου 2017

 Αλίαρτος, 24/08/2017

Αρ. Πρωτ.: 7879

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Αυγούστου 2017