12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

 Αλίαρτος, 22/09/2017

Αρ. Πρωτ.: 9216

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017