Νέα Πρόσκληση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                            Αλίαρτος, 17-6-2020

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Νέα Πρόσκληση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε ΝΈΑ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΈΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΈΝΤΡΑ ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr και από την ιστοσελίδα του Έργου http://kentradiaviou.gr

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΈΡΩ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΉ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).

Σχετικά στοιχεία:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

logo2014-2020