Έως 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                    Αλίαρτος, 18/7/2020

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έως 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΠΑ)

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για δέκατη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

  • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 23.110  
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 22.430 
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 22620-67.200

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού). Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και για πρώτη φορά φέτος θα εκδοθεί πρόσκληση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που θα αφορά τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, από το απόγευμα της 17.07.2020 έως 05.08.2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eetaa.gr/ ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TaxisNet), αποκλειστικά του αιτούντα παρόλα αυτά απαιτείται και η ύπαρξη κωδικών TaxisNet του συζύγου. Η χρήση του ίδιου κωδικού θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020), η περίοδος επεξεργασίας των αιτήσεων θα διαρκέσει από 06.08.2020 έως 12.08.2020, τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 12.08.2020, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 13.08.2020 έως και 17.08.2020, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 20.08.2020.

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης) στις δομές έως 02.09.2020.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr και να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  καθημερινά 9:00 – 15:00 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (22680-23753), και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Συνημμένα :

1) Πρόσκληση για Μητέρες

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής (Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάντε κλικ στην κατηγορία που ανήκετε), σε περίπτωση που δεν ανακτηθούν αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησή σας, και απαιτηθεί να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης. 

3.1: Μισθωτή

3.2: Εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

3.3.: Άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης 

3.4: Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα (ατομική επιχείρηση)

3.5: Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3.6: Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

3.7.: Άνεργη

Δικαιολογητικά σε περίπτωση που υπάρχει αναπηρία

4) Συνοπτικό Φυλλάδιο προγράμματος

5) Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης (νέο)

6) Είσοδος στην εφαρμογή