Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 15-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020 υπ’αριθμ.1359/20-2-2020 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 16/6/2020 έως 25/6/2020.
Σχετικά αρχεία: