Συνολικό προϋπολογισμό 1,46 εκ ευρώ έχουν τα δύο έργα, που δημοπρατεί ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                 Αλίαρτος, 6 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Γραφείο Ενημέρωσης     Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ Συνολικό προϋπολογισμό 1,46 εκατ. ευρώ έχουν τα δύο έργα,  που δημοπρατεί ο

Ανάρτηση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΌ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                    Αλίαρτος, 6-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκε σήμερα 6-12-2016 το πρακτικό συγκρότησης επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ανάρτηση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                    Αλίαρτος, 6-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκε σήμερα 6-12-2016 το πρακτικό συγκρότησης επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 6-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.: 9763   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2016 Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και

Πρόσκληση του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με θέμα: «Ι. Καποδίστριας ως πρότυπο ηγέτη», με την ευκαιρία του έτους Καποδίστρια, 2016

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΕΔΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ–ΘΕΣΠΙΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (συνεργασία με το «Κοινόν των Βοιωτών για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον»)    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Συνεδριακό

Διάστημα Υποβολή Ενστάσεων Π.Φ.Α. -«Πρόγραμμα Άθληση για Όλους 2016-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                      Αλίαρτος, 05-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                        Αριθμ. Πρωτ. : 9699   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για τους πίνακες προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη με υπ’ αρ. 8.347/1-11-2016 (ΑΔΑ: 64Κ9ΩΨ4-ΥΡΚ), για την πρόσληψη

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2016-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 05-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.: 9695   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα ημέρα Δευτέρα 05/12/2016, και ώρα 09:00 συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων η ορισμένη με

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2016, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                  Αλίαρτος, 05-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                       Αρ.Πρωτ.: 9681 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2016 Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν