Κέντρου Κοινότητας Δήμου


ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας

Τηλ.: 22680 – 23.753

E-mail: x.lambrou@aliartos.gov.gr 

ΠΕ Ψυχολόγος

Τηλ.: 22680-23.753

E-mail: d.malesi@aliartos.gov.gr

ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Τηλ.: 22680-23.753

E-mail: s.tsekourakk@aliartos.gov.gr