Δημοτικών Κοινοτήτων


Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου

Παλμές Βασίλειος

τηλ.: 2268350211

e-mail:grammateia@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Πέτρας

Μπετχαβάς Ιωάννης

τηλ.: 2268350211

e-mail:grammateia@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελίστριας

Κυριακάτης Αναστάσιος

τηλ.: 2268350211

e-mail:grammateia@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Σωληναρίου

Κατσούλας Παναγιώτης

τηλ.: 2268350211

e-mail:grammateia@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Υψηλάντη

Μάρκου Μαρία

τηλ.: 2268350211

e-mail:grammateia@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Θεσπιέων

Βαρθαλάμης Αναστάσιος

τηλ.: 2262350507

e-mail:grammateia_thespion@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Άσκρης

Χολιασμένος Νικόλαος

τηλ.: 2262350507

e-mail:grammateia_thespion@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου

Κρεμμύδας Αριστείδης

τηλ.: 2262350507

e-mail:grammateia_thespion@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου

Γερογιάννη Ουρανία

τηλ.: 2262350507

e-mail:grammateia_thespion@aliartos.gov.gr


Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου

Χολιασμένου Κωνσταντίνα

τηλ.: 2262350507

e-mail:grammateia_thespion@aliartos.gov.gr