Μητρώο Αρρένων

Μητρώο Αρρένων 

Γενικά

Για έκδοση εγγράφων από το Μητρώο Αρρένων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail:

 

Ενδιαφέρομαι για:

Αλλαγή επωνύμου (Μητρώα Αρρένων)

Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου

Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος

Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) τόπου γέννησης ,θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Εγγραφή Αδήλωτου

Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων)

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) ελλειποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος

Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) πατρωνύμου, μητρωνύμου

Πρόσληψη (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων