Γραφείο Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Λ. Αθηνών, 1ο όροφος

Email: proedrosds@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350232