Διαγωνισμός Υπηρεσιών

2022

 • 25.01.2022: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com.

Δείτε αναλυτικά:

Πρόσκληση

Μελέτη


2021

 • 27.01.2021: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021″

Πρόσκληση


2020

 • 16.01.2020: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020″
  Διαβάστε αναλυτικά 
  εδώ

2019

 • 21.01.2018: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019″
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

2018

 • 14.02.2018: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018″
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

2017

  • 14.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
  • 07.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκληση – τεχνική έκθεση)
  • 07.02.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • 31.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», έτους 2017
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
  • 25.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ”
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 18.01.2017: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017”

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

2016

 • 25.01.2016: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016”

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 14.05.2015: Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥΘΕΣΠΙEΩΝ”

Διαβάστε αναλυτικά εδώ